Menu
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Znieczulenie

Ból jest odczuciem subiektywnym, dlatego jest nim wszystko to, co chory w ten sposób nazywa. Jego leczenie opiera się w dużej mierze na zeznaniach pacjenta a w trakcie znieczulenia na ocenie aktywności autonomicznego układu nerwowego. Bólowi towarzyszy pobudzenie układu nerwowego współczulnego (przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego) i wzmożenie wydzielania niektórych hormonów (np. hormonów kory nadnerczy). Ból ma istotne znaczenie dla rozpoznania i umiejscowienia procesu chorobowego, a w połączeniu ze strachem w grupie obciążonych pacjentów może przyczyniać się do omdleń, zaburzeń rytmu serca, hipo/hiperglikemii itd. Istotnym aspektem leczenia bólu ostrego w niektórych przypadkach jest niedoprowadzenie do rozwinięcia się stanu bólu przewlekłego. W tym celu stosuje się różne techniki znieczulenia.

Znieczulenie ogólne - kontrolowane, odwracalne (czasowe) i całkowite zniesienie bólu, œwiadomoœci i odruchów obronnych osoby znieczulanej. Znieczulenie ogólne polega na okresowym zahamowaniu czynnoœci ośrodkowego układu nerwowego przy jednoczesnym utrzymaniu funkcji oœśrodków podtrzymujących życie (np. ośrodka krążenia, oddechowego). W stan taki wprowadza się pacjentów przed bardzo bolesnymi zabiegami, np.: operacje chirurgiczne, nastawianie złamanych koœci, usuwanie zębów i niektóre zabiegi diagnostyczne. Leki używane w trakcie znieczulenia czasowo blokują poszczególne funkcje ośrodkowego układu nerwowego zapewniając pacjentowi w trakcie zabiegu komfort i bezpieczeństwo. Istotnym, choć nie przez wszystkich autorów uznawanym elementem anestezji jest niepamięć wsteczna (amnesia).

Etapy znieczulenia ogólnego to:

premedykacja farmakologiczna - okres przygotowania pacjenta do zabiegu przed podaniem właściwego środka znieczulającego. W czasie premedykacji często podaje się pacjentowi leki przygotowujące pacjenta do zabiegu. W okresie przed operacyjnym jedną z najistotniejszych cech jest pozostanie na czczo - bezwzględny zakaz spożywania pokarmów stałych przez okres przynajmniej 6 godzin oraz płynów przez okres 3 godzin!

wprowadzenie - okres od rozpoczęcia podawania anestetyku do uśnięcia pacjenta. Leki, w zależnoœci od rodzaju zabiegu i stanu zdrowia pacjenta mogą być podawane kilkoma drogami ( najczęściej stosowaną metodą jest dożylna indukcja znieczulenia),

podtrzymanie - podawanie kolejnych dawek leku tak, aby pacjent pozostawał w stanie znieczulenia na czas trwania zabiegu.
zakończenie znieczulenia - jest to najczęściej samoistne, powolne wybudzanie się pacjenta związane z zakończeniem działania leków. Pacjent w dalszym ciągu pozostaje pod ścisłym nadzorem anestezjologa.

middle znieczulenie2Istnieją różne metody znieczulenia, które w dużej mierze podyktowane są rodzajem i zakresem zabiegu, jak również czasem jego trwania. Istotną rolę w wyborze znieczulenia stanowi konsultacja przedoperacyjna z lekarzem anestezjologiem w trakcie której lekarz zapoznaje się ze zdrowiem pacjenta, jego oczekiwaniami i obawami. Decyzja co do rodzaju znieczulenia powinna być podjęta wspólnie w oparciu o podstawy merytoryczne oraz preferencje pacjenta. Istnieją możliwości łączenia różnych technik oraz leków, co w dużej mierze pozwala na jeszcze lepsze warunki do przeprowadzenia zabiegu oraz poprawienia komfortu pacjenta.

Do najczęściej stosowanych technik znieczulenia w chirurgii szczękowo-twarzowej, stomatologii można zaliczyć :

•    analgosedacja (zniesienie bólu oraz efekt uspokajający)
•    znieczulenie ogólne
•    znieczulenie regionalne
•    znieczulenie miejscowe (znieczulenie powierzchowne, znieczulenie nasiękowe)

Kolejną zaletą z przeprowadzenia zabiegu w obecności anestezjologa, przy użyciu technik monitorowania parametrów życiowych jest możliwoœć przeprowadzenia większoœci zabiegów w grupie pacjentów z obciążeniami wynikającymi z chorób towarzyszących. Do grupy tej najczęściej zaliczane są schorzenia układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego (astma, POCHP), reakcje alergiczne i anafilaktyczne w wywiadzie, zaburzenia metaboliczne (m.in. cukrzyca) i inne.

Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk click here